-15%
New
-17%
-6%
New
-13%
-25%
-16%
-16%
-7%
-24%
-20%
-12%
-17%
-20%
-7%
-8%
-12%
-4%
-8%
-16%

Mô tả danh mục:

Ưu điểm của camera có dây :
Kết nối nhiều điểm, nhiều vị trí hiển thị trên 1 màn hình
Thời gian ghi hình không giới hạn thường từ 15 ngày- 3 tháng
Có độ ổn định cao không phụ thuộc vào hệ thống internet
Phù hợp cho khách hàng lắp từ 3 camera trở lên.
Đối với khách hàng nhu cầu chỉ cần từ 1 -2 camera thì dòng không dây mang lại nhiều tiện lợi hơn. Khách hàng có thể tham khảo phần CAMERA KHÔNG DÂY